Bosch PFS 65 rokasgrāmata

Bosch PFS 65
9 · 1
PDF rokasgrāmata
 · 181 lapas
Latviešu Valoda
rokasgrāmataBosch PFS 65
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 Y13 (2011.08) PS / 182 UNI

PFS 65

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_BUCH-620-006.book Page 1 Wednesday, December 7, 2011 11:20 AM

Rokasgrāmata

Skatiet Bosch PFS 65 rokasgrāmatu šeit, bez maksas. Šī rokasgrāmata ietilpst kategorijā Krāsu smidzinātāji, un to novērtēja 1 cilvēki vidēji ar 9. Šī rokasgrāmata ir pieejama šādās valodās: Latviešu Valoda, Angļu. Vai jums ir jautājums par Bosch PFS 65 vai vajag palīdzību? Uzdod savu jautājumu šeit

Vajadzīga palīdzība?

Jums ir jautājums par Bosch PFS 65 un atbilde nav atrodama rokasgrāmatā? Uzdodiet savu jautājumu šeit. Skaidri un visaptveroši raksturojiet problēmu un savu jautājumu. Jo precīzāk raksturosiet savu problēmu un jautājumu, jo vieglāk būs citiem Bosch PFS 65 īpašniekiem sniegt jums labu atbildi.

Jautājumu skaits: 0

Bosch PFS 65 specifikācijas

Tālāk ir sniegtas Bosch PFS 65 produkta specifikācijas un rokasgrāmatas specifikācijas.

Vispārīgi
Zīmols Bosch
Modelis PFS 65
Produkts Krāsu smidzinātājs
EAN 3165140455152
Valoda Latviešu Valoda, Angļu
Faila tips Lietotāja rokasgrāmata (PDF)
Darbības rādītāji
Izvadītās līmes daudzums 130 g/min
Īpašības
Produkta krāsa Zaļš
Mīksts rokturis
Svars&dimensijas
Svars 2800 g
Enerģijas pārvaldība
Jaudas avots Baterija
parādīt vairāk

Bieži uzdotie jautājumi

Vai nevarat rokasgrāmatā atrast atbildi uz savu jautājumu? Atbildi uz savu jautājumu varat atrast <i>FAQ</i> sadaļā par Bosch PFS 65 zemāk.

Vai jūsu jautājums nav uzskaitīts? Uzdod savu jautājumu šeit

Nav rezultātu