Bosch PPR 250 rokasgrāmata

Bosch PPR 250
7.7 · 3
PDF rokasgrāmata
 · 171 lapas
Latviešu Valoda
rokasgrāmataBosch PPR 250
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 005 736 (2012.01) PS / 172 UNI

PPR 250

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_BUCH-1513-003.book Page 1 Monday, January 16, 2012 11:29 AM

Rokasgrāmata

Skatiet Bosch PPR 250 rokasgrāmatu šeit, bez maksas. Šī rokasgrāmata ietilpst kategorijā Krāsu smidzinātāji, un to novērtēja 3 cilvēki vidēji ar 7.7. Šī rokasgrāmata ir pieejama šādās valodās: Latviešu Valoda, Angļu. Vai jums ir jautājums par Bosch PPR 250 vai vajag palīdzību? Uzdod savu jautājumu šeit

Vajadzīga palīdzība?

Jums ir jautājums par Bosch PPR 250 un atbilde nav atrodama rokasgrāmatā? Uzdodiet savu jautājumu šeit. Skaidri un visaptveroši raksturojiet problēmu un savu jautājumu. Jo precīzāk raksturosiet savu problēmu un jautājumu, jo vieglāk būs citiem Bosch PPR 250 īpašniekiem sniegt jums labu atbildi.

Jautājumu skaits: 0

Bosch PPR 250 specifikācijas

Tālāk ir sniegtas Bosch PPR 250 produkta specifikācijas un rokasgrāmatas specifikācijas.

Vispārīgi
Zīmols Bosch
Modelis PPR 250
Produkts Krāsu smidzinātājs
EAN 3165140630528
Valoda Latviešu Valoda, Angļu
Faila tips Lietotāja rokasgrāmata (PDF)
Svars&dimensijas
Svars 4700 g
Tehniskās detaļas
Produkta krāsa Green,Silver
Ruļļa platums 250 mm
Enerģijas pārvaldība
Jauda 35 W
parādīt vairāk

Bieži uzdotie jautājumi

Vai nevarat rokasgrāmatā atrast atbildi uz savu jautājumu? Atbildi uz savu jautājumu varat atrast <i>FAQ</i> sadaļā par Bosch PPR 250 zemāk.

Vai jūsu jautājums nav uzskaitīts? Uzdod savu jautājumu šeit

Nav rezultātu