Zanussi ZANS715 rokasgrāmata

Zanussi ZANS715
(1)
  • Lapu skaits: 50
  • Faila tips: PDF

72Sx 02 08 03

D
GB
F
NL
E
RO
TR
P
I
BG
SCG
UA
GR
H
PL
H R
SLO
CZ
SK
RUS
EST
LV
LT
Vacuum cle ane r O pe rating instructions
Bode ns taubs auge r Ge brauch s anw e is ung
Stofzuige r Ge bruik saanw ijzing
As pirate ur traîne au Mode d'e m ploi
As pirapolve re Ins truzioni pe r lus o
As pirado de polvo Ins truccione s de us o
As pirador Ins truçõe s de utilizão
Ele k trik li sürge Kullanm a k ılavuzu
Η λεκτρική σκούπ α Ο δη ϊες χρήσεω ς
Пылесос Pуководство по
эксплуатации
Пилосос Інструкції з експлуатації
Us isav Upute za rad
Vys av Návod k použití
Прахосмукачка инстр укции за употр еб а
O dk urzacz Ins truk cja obs ługi
As pirator Ins trucţiuni de utilizare
Vys áv Návod na používanie
Se s alnik Navodila za uporabo
Us isiv Uputstvo za upotre bu
Tolm uim e ja Kas utus juh e nd
Pute k ļs ūcēja Ek s pluatācijas ins truk cija
D ulk ių s iurblys Naudojim o instruk cija
Porszívó H asználati útm utató
Z ANS710 Z ANS715 Z ANS730 Z ANS731 Z ANS750

Z ANS710

Z ANS715

Z ANS730

Z ANS731

Z ANS750

Zanussi ZANS715

Vajadzīga palīdzība?

Jautājumu skaits: 0

Vai jums ir jautājums par Zanussi ZANS715 vai vajag palīdzību? Uzdod savu jautājumu šeit. Skaidri un visaptveroši raksturojiet problēmu un savu jautājumu. Jo precīzāk raksturosiet savu problēmu un jautājumu, jo vieglāk būs citiem Zanussi ZANS715 īpašniekiem pareizi atbildēt uz tiem.

Skatiet Zanussi ZANS715 rokasgrāmatu šeit, bez maksas. Šī rokasgrāmata ietilpst kategorijā Putekļsūcēji, un to novērtēja 1 cilvēki vidēji ar 8.9. Šī rokasgrāmata ir pieejama šādās valodās: Angļu. Vai jums ir jautājums par Zanussi ZANS715 vai vajag palīdzību? Uzdod savu jautājumu šeit

Zanussi ZANS715 specifikācijas

Vispārīgi
Zīmols Zanussi
Modelis ZANS715
Produkts Putekļsūcējs
Valoda Angļu
Faila tips PDF

Bieži uzdotie jautājumi

Zemāk ir atrodami bieži uzdotos jautājumus par Zanussi ZANS715.

Vai jūsu jautājums nav uzskaitīts? Uzdod savu jautājumu šeit